Законодательство

Выдержки из законодательства

Полные редакции

ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Глава 14. УМОВИ СКИДАННЯ ЗВОРОТНИХ ВОД У ВОДНІ ОБ'ЄКТИ

Стаття 70. Умови скидання стічних вод у водні об'єкти

Скидання стічних вод у водні об'єкти допускається лише за умови наявності нормативів гранично допустимих концентрацій та встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин.

Водокористувачі зобов'язані здійснювати заходи щодо запобігання скиданню стічних вод чи його припинення, якщо вони:

 1. можуть бути використані у системах оборотного, повторного і послідовного водопостачання;
 2. містять цінні відходи, що можуть бути вилучені;
 3. містять промислову сировину, реагенти, напівпродукти та кінцеві продукти підприємств у кількості, що перевищує встановлені нормативи технологічних відходів;
 4. містять речовини, щодо яких не встановлено гранично допустимі концентрації;
 5. перевищують гранично допустимі скиди токсичних речовин та містять збудників інфекційних захворювань;
 6. за обсягом скидання забруднюючих речовин перевищують гранично допустимі нормативи;
 7. призводять до підвищення температури води водного об'єкта більш ніж на 3 градуси за Цельсієм порівняно з її природною температурою в літній період;
 8. є кубовими залишками, шламами, що утворюються в результаті їх очищення і знезараження.

Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар'єри тощо), забороняється.

Стаття 80. Особливості користування малими річками

З метою охорони водності малих річок забороняється:

 1. змінювати рельєф басейну річки;
 2. руйнувати русла пересихаючих річок, струмки та водотоки;
 3. випрямляти русла річок та поглиблювати їх дно нижче природного рівня або перекривати їх без улаштування водостоків, перепусків чи акведуків;
 4. зменшувати природний рослинний покрив і лісистість басейну річки;
 5. розорювати заплавні землі та застосовувати на них засоби хімізації;
 6. проводити осушувальні меліоративні роботи на заболочених ділянках та урочищах у верхів'ях річок;
 7. надавати земельні ділянки у заплавах річок під будь-яке будівництво (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд), а також для садівництва та городництва;
 8. здійснювати інші роботи, що можуть негативно впливати чи впливають на водність річки і якість води в ній.

Водокористувачі та землекористувачі, землі яких знаходяться в басейні річок, забезпечують здійснення комплексних заходів щодо збереження водності річок та охорони їх від забруднення і засмічення.